Ενημερωτικό Υλικό Ασφάλισης Οχήματος

Βιβλίο Γενικών & Ειδικών Όρων

Περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Ενημερωτικό Έντυπο

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης Αnytime Auto.

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης & Δηλώσεις Εναντίωσης και Υπαναχώρησης

Περιέχει τα εξής έγγραφα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος & Αίτηση Αποζημίωσης
  • Δήλωση Υπαναχώρησης & Δήλωση Εναντίωσης
  • Συνοπτική Μνεία Περιεχομένου της Απόφασης 3/5/26.01.2011 της ΤτΕ

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Έγγραφο Πληροφοριών

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος

Αποθηκεύστε τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος. Αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε, μπορείτε να την αποστείλετε:

  • Μέσω fax στο 210 946 1045
  • Μέσω e-mail στο motorclaims@interamerican.gr
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 161, 104 47, Αθήνα, υπόψη Κλάδου Αποζημιώσεων

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Εξουσιοδότηση για Εξόφληση Ασφαλίστρων με Πάγια Εντολή Κάρτας

Με το έγγραφο αυτό μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας σας, μέσω της οποίας επιθυμείτε να εξοφλείται το συμβόλαιό σας με πάγια εντολή.
Αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε, μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο auto@anytime.gr ή με fax στο 210 9462078

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο

Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Κατεβάστε σε PDF το αρχείο