Επιλογή Ασφαλιστικής λύσης

Επαναφορά

Παρέχονται οι παρακάτω επιλογές προγραμμάτων για τις αντίστοιχες ασφαλιστικές καλύψεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Motor Insurance Basic

Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Ανα Θύμα) Υλικές Ζημίες Τρίτων (Ανα Ατύχημα)

Έλεγχος πινακίδας ➥

Motor Insurance Basic

Προαιρετικές Καλύψεις

Νομική Προστασία Οχήματος κ Οδηγού
Οδική Βοήθεια (Τηλέφωνο : 1158)