Επιλογή Ασφαλιστικής λύσης

Επαναφορά

Παρέχονται οι παρακάτω επιλογές προγραμμάτων για τις αντίστοιχες ασφαλιστικές καλύψεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Motor Insurance Basic

Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Ανα Θύμα) Υλικές Ζημίες Τρίτων (Ανα Ατύχημα) Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα 24ωρη Γραμμή Υγείας 1010 Φροντίδα ατυχήματος

Έλεγχος πινακίδας ➥

Motor Insurance Basic

Motor Insurance Value

Εγγύηση αξίας (σε οχήματα έως και 11 μηνών) Τρομοκρατικές ενέργειες και αναταραχές Πυρκαγιά Ολική Κλοπή Μερική Κλοπή Φυσικά Φαινόμενα Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού Οδική Βοήθεια (Τηλέφωνο : 1158)

Έλεγχος πινακίδας ➥

Motor Insurance Value

Motor Insurance Premium

Ενοικίαση οχήματος Ίδιες ζημιές και Κακόβουλες ενέργειες

Έλεγχος πινακίδας ➥

Motor Insurance Premium

Προαιρετικές Καλύψεις

Νομική Προστασία Οχήματος κ Οδηγού
Οδική Βοήθεια (Τηλέφωνο : 1158)
Θραύση Κρυστάλλων
Ενοικίαση οχήματος